بهای روغن در افغانستان کاهش یافته است

بهای روغن در افغانستان کاهش یافته است
وزارت صنعت و تجارت حکومتطالبان می‌گوید، بهای روغن در حال کاهش است.این وزارت با نشر خبرنامهٔ‌ در صفحهٔ رسمی‌اش نوشته است که در دیداری میان نوری‌الدین عزیزی سرپرست این وزارت و بازرگانان آرد، گندم و روغن روی مسایل مختلف تجاری بحث صورت گرفته است.در این نشست گفته شده که موضوع قیمت ها وابسته به سیاست های تجارتی کشورهای مثل مالیزیا، اندونزیا و جنگ اوکراین است.بازرگانان در این نشست گفتند که در قیمت هر تُن روغن در بازار های جهانی ۴۰۰ دالر امریکایی کاهش به عمل آمده است و به این ترتیب در بازار های افغانستان نیز  بهای هر قطی روغن ۱۶ لیتره  نیز٬ ۴ دالر تنزیل یافته است.