زنان افغان مقابل سفارت ایران در کابل مظاهره کردند

زنان افغان مقابل سفارت ایران در کابل مظاهره کردند
شماری از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی، امروز(۲۹ سپتمبر) در مقابل سفارت ایران در کابل، تظاهراتی را برپا کردند. این زنان شعار می دادند که"ایران برخاست، حالا نوبت ماست".براساس گزارش ها و تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی طالبان تظاهرات این حدود بیست و پنج فعال زن افغان را با تیراندازی هوایی متفرق ساخته اند.این در حالیست که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ سالۀ ایرانی ادامه دارد.مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پولیس"گشت ارشاد" حدود دو هفته پیش دستگیر شده بود، بعد داکتران از مرگ او خبر دادند.