ایران دو متهم حمله بر حرم شاهچراغ را به اعدام در محضر عام محکوم کرد

ایران دو متهم حمله بر حرم شاهچراغ را به اعدام در محضر عام محکوم کرد
رسانه‌های حکومتی ایران روز شنبه ۱۸ مارچ (۲۷ حوت) گزارش دادند که محکمهٔ اسلامی در شیراز دو متهم حمله به شاهچراغ را محکوم به اعدام کرد.