پروژه قطار راه آهن سریع چین دراندونیزیا

بیش از دو دهه می‌ شود که چین برنامه‌ها یا پروژه های انکشافی را در کشور‌های مختلف جهان تمویل می‌کند. ولی افزایش در هزینه‌ها پس از آن رخ داد که شی جینپینگ، رییس جمهور چین، در سال ۲۰۱۳ طرح پروژهٔ "یک کمربند یک راه" را معرفی کرد. یکی از پروژه های انکشافی و زیربنایی قطار راه‌آهن سریع چین در اندونیزیا است. ولی برخی از پروژه های یک کمربند یک راه، با نواقص همراه بوده است.
در این کانال شما می‌توانید برنامه‌های تلویزیونی دری صدای امریکا را دنبال کنید و افزون بر آن
صدها مطلب جالب علمی، آموزشی، گزارش‌های تحقیقی و مستند در این مجموعه در دسترس تان قرار دارد.
شما می‌توانید ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید. فقط روی لینک‌های زیر کلیک کرده و در انستاگرام، تویتر و فیسبوک نیز ما را همراهی کنید.

https://www.instagram.com/voadari
https://www.darivoa.com/
https://www.facebook.com/voadari
https://twitter.com/VOADari