روسیه چهار ساحۀ اشغال شدۀ اوکراین را رسماً به خاک خود ملحق می‌کند

روسیه چهار ساحۀ اشغال شدۀ اوکراین را رسماً به خاک خود ملحق می‌کند
مقام‌های روسیه گفته اند که قرار است روز جمعه ۳۰ سپتمبر (هشتم سنبله) چهار ساحۀ اوکراین که توسط نظامیان روسی اشغال شده است، طی مراسمی رسماً بخشی از قلمرو روسیه اعلام شود، اقدامی که اوکراین و متحدانش آن را نامشروع خوانده و در انتقامجویی از آن وعدۀ وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه را داده اند.