آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان اعلام شد

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا  در جهان اعلام شد
طبق آخرین آمارهای جهانی در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز بیش از 7 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف  جهان تزریق شده است.