مومند: صادرات میوه تازه به پاکستان و هند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

مومند: صادرات میوه تازه به پاکستان و هند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که صادرات میوۀ تازه به پاکستان و هند در تناسب به سال پیش افزایش یافته است.یونس مومند، معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت، در شش ماه اخیر سال گذشته میلادی سطح صادرات ۴۸۰ میلیون دالر بود اما این رقم در شش ماه نخست امسال به ۷۵۰ میلیون دالر افزایش یافته است.به گفته آقای مومند، هرگاه صادرات میوۀ تازه به همین گونه ادامه داشته باشد، ممکن رقم صادرات تا چند ماه آیند چند برابر افزایش یابد.این در حالیست که قبل از این صادر کنندگان میوه تازه افغانستان گفته اند، در تناسب به سال گذشته در صادرات خربوزه و انگور تا ۵۰ درصد کاهش به میان آمده است.آنان گفته بودند که با توجه به مصارف دهقانان، بهای خربوزه و انگور پائین است و نبود مارکیت یکی از مشکلات عمده برای فروش این محصولات می‌باشد.