توافق تاریخی برای رهاسازی نهنگ قاتل پس از ۵۳ سال اسارت؛ آیا لولیتا مادرش را پیدا می‌کند؟

این نهنگ، «لولیتا» نام دارد که بعضا «توکیتا» نیز صدایش می‌زنند. او یک دختر چهار ساله بود که در تابستان سال ۱۹۷۰ میلادی به تور صیادان می‌افتد و او را برای اجرای نمایش تربیت می‌کنند. لولیتا ده‌ها سال مشغول انجام اینگونه نمایش‌ها بود، تا اینکه این اواخر او دچار بیماری می‌شود.