دیدبان حقوق بشر: تمایل رهبر طالبان برای بیرون شدن افغانستان از انزوا خبر نو نیست

دیدبان حقوق بشر: تمایل رهبر طالبان برای بیرون شدن افغانستان از انزوا خبر نو نیست
هیدر بار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر به گزارش‌ها در مورد دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان واکنش نشان داده است.