بهترین خطوط هوایی جهان در سال ۲۰۲۳: کدام هواپیمایی مقام نخست را کسب کرد؟

پایگاه «ایرلاین ریتینگز» که به صورت سالانه بهترین خطوط هوایی جهان را رتبه‌بندی می‌کند، فهرست سال ۲۰۲۳ خود را منتشر کرده است.