امریکا: تحریم‌های شدید اقتصادی بر روسیه وضع می‌شود

امریکا: تحریم‌های شدید اقتصادی بر روسیه وضع می‌شود
ایالات متحده امریکا و متحدین آن بخاطر این اقدام روسیه که آنها آن را همه پرسی یا جعلی می‌دانند برای جاری ساختن تحریم‌های بیشتر بر علیه این کشور آمادگی می‌گیرند.قصر سفید گفته است که با این تحریم‌ها روسیه تاوان شدید اقتصادی را خواهد پرداخت. روسیه در چهار منطقه شرقی اوکراین دونتسک، لوهانسک، خیرسون و زاپوریژیا همه پرسی انجام داد و می خواهد از این طریق این مناطق را جز قلمرو خود بسازد.


این اقدام روسیه از سوی اوکراین با شدت محکوم شد و کشورهای غربی هم گفته اند که یکجا شدن این مناطق را با خاک روسیه هرگز به رسمیت نخواهند شناخت.


کارین ژان پییر سخنگوی قصر سفید شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: "ایالات متحده امریکا تلاش غیر قانونی و غیر مشروع الحاق مناطق اوکراين را قبول نخواهد کرد و با دوام این تلاش‌ها امریکا تحریم‌های شدید را علیه روسیه جاری خواهد ساخت که برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد."
همزمان با این اورزولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم دیروز چهارشنبه گفت که یک بسته نو تحریم‌ها علیه روسیه را ترتیب داده است: "ما در اوکراین اینگونه همه پرسی جعلی و هرنوع الحاق خاک آنرا قبول نداریم و متعهد هستیم که بر روسیه تحریم‌ها را وضع نمائیم تا تاوان دامن زدن جنگ را بپردازد. به همین دلیل ما مشترکاً یک بسته نو و جدی تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کرده ایم."در بسته نو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر هشت مورد تاکید شده که وارد کردن اشیای ساخت روسیه هم شامل آن می‌باشد. تنها از همین درک روسیه در حدود هشت میلیارد یورو عواید خود را از دست می‌دهد.نظر به گزارش‌ها روسیه به این امید است بتواند این چهار منطقه اشغالی اوکراين را مانند شبه جزیره کریمیا از اوکراین بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در میدان سرخ مسکو بیلبوردهای بزرگ نصب شده که در آنها این عبارات دیده می‌شود (دونتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپوریژیا - روسیه).روسیه بعد از آن در این مناطق اشغالی اوکراین رفراندوم برگزار کرد که قوای اوکرائينی در چندین منطقه شرق این کشور قوای روسیه را به عقب نشینی مجبور ساخته و این مناطق را دوباره تصرف کردند.روسیه در ۲۴ ماه فبروری حمله غیر موجه را بر خاک اوکراين آغاز کرد که این جنگ با وصف فشارها و تحریم‌های مکرر غرب هنوز دوام دارد.