کلینیک، کودکستان، مکتب و یک اداره پولیس در کی‌یف هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند

کلینیک، کودکستان، مکتب و یک اداره پولیس در کی‌یف هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند
در حالی که امروز اول جون، بسیاری از کشورهای کمونیستی سابق، روز جهانی کودک را جشن می‌گیرند، روسیه موج تازه ای از حملات هوایی را بر شهر کی‌یف پایتخت اوکراین انجام داد.