پاکستان: د تېر کال په مقابله کې ګراني د 38فيصده نه سېوا شوې ده

پاکستان: د تېر کال په مقابله کې ګراني د 38فيصده نه سېوا شوې ده
د پاکستان د شمېرنې اداره په خپل اوونيز رپوړټ کې وایې د تیرکال په مقابله کې روان کال امروزه ګراني 38.63فيصده ته رسېدلې او روانه اوونۍ په امروزه ګرانۍ کې 0.82فيصده نور زیاتوالی راغلی دی، د ادارې وینا ده تیره اوونۍ امروزه ګراني 3.68فيصده ریکارډ شوې وه.