پاکستان ته د چین ۲٫۳ میلیارده پور

چين پاکستان ته ۲٬۳ میلیارده ډالره پور ورکړی چې ورسره د پاکستاني چارواکو په وينا د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت ښه شي.