استرالیا اعلام کرده که تا شش ماه دیگر برنامه "کارمندان محلی افغان" خاتمه می‌یابد

استرالیا اعلام کرده که تا شش ماه دیگر برنامه
یک کارمند محلی استرالیا در افغانستان که اخیراً از طریق برنامه "Locally Engaged Employee" یا کارمندان محلی افغان به استرالیا رفته می‌گوید که شماری از همکارانش هنوز در افغانستان در خطر اند.