انستیتوت مطالعات صلح پاکستان: تداوم حملات سبب تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی می‌شود

انستیتوت مطالعات صلح پاکستان: تداوم حملات سبب تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی می‌شود
انستیتوت مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد به روز پنج‌شنبه با نشر گزارشی گفته است که از اگست ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۳ حملات هراس افگنی در پاکستان افزایش یافته است.