امیرعبداللهیان: طالبان گفته درگیری‌های مرزی برنامه هدفمندی را دنبال نمی‌کند

در پی درگیری مرزی اخیر بین نیروهای مرزی ایران و طالبان، حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه ایران گفته است که «شرایط افغانستان برای ما قابل درک است و مقامات هیئت حاکمه افغانستان به صراحت گفته‌اند که این درگیری‌ها هیچ برنامه هدفمندی را دنبال نمی کند».