یک فلج نخاعی به لطف فناوری «پل دیجیتالی» توانست بار دیگر راه برود

محققان در یک تحول انقلابی توانسته‌اند فناوری جدیدی بسازند که راه رفتن را برای افراد فلج امکان‌پذیر می‌کند.