گروهی از زنان و دختران در تخار در اعتراض به محدودیت های وضع شده راهپیمایی کردند

گروهی از زنان و دختران در  تخار در اعتراض به محدودیت های وضع شده راهپیمایی کردند
شماری از فعالان"جنبش اتحاد و همبستگی بانوان" امروز در شهر تخار بر ضد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر زنان و دختران، راهپیمایی اعتراضی کردند.برشنا خراسانی مسول این جنبش به رادیو آزادی گفت که در راهپیمایی امروز بیش از سی تن از اعضای"جنبش اتحاد و همبستگی بانوان" به شمول استادان مکاتب و پوهنتون ها و دانش آموزان محروم از تحصیل، اشتراک داشتند:


"با شعارهای زنان حذف شدنی نیست، ما تحصیل و کار می خواهیم. خواست ما اینست که نباید زنان از عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر بخش های اجتماعی حذف شوند، حق و حقوقی را که اسلام به آنها داده که حق آموزش، حق کار و زندگی آزادنه و حق زندگی در اجتماع است، برایشان داده شود."به گفتۀ خانم خراسانی، راهپیمایی از مکتب مریم در شهر تخار آغاز شد و قبل از رسیدن به دفتر والی این ولایت، توسط نیروهای طالبان متفرق ساخته شد.با تسلط طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، دختران از آموزش در مکاتب متوسطه ولیسه ها محروم شدند، طالبان در ماه دسمبر سال گذشته، آموزش زنان و دختران در پوهنتون ها و کار زنان در موسسات غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند و در ماه اپریل، به کارمندان زن در اداره های سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه بمانند.