چه ماجرایی در پشت پرده هجوم مهاجران به ایتالیا پنهان است؟

هزاران مهاجر و پناهنده این هفته پس از عبور از دریای مدیترانه، خود را از تونس به جزیره لامپدوزای ایتالیا رسانده‌اند. تعداد مهاجران آنقدر زیاد است که مقامات محلی و سازمان‌های کمک‌رسان تحت فشار قرار گرفته‌اند.