هند هزار بورسیه تحصیلی را برای جوانان افغان اعلام کرده است

هند هزار بورسیه تحصیلی را برای جوانان افغان اعلام کرده است
هند، هزار بورسیه برای تحصیلات عالی را برای جوانان افغان اعلام کرده است.سفارت افغانستان در دهلی نو در بیانیه‌ای گفته که حکومت هند این بورسیه‌ها را برای مقاطع لیسانس و ماستری به جوانان افغان قبل از سال تحصیلی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از طریق آنلاین فراهم می‌کند.براساس بیانیه سفارت، ثبت نام برای این بورسیه‌های تحصیلی آنلاین از شانزدهم سپتمبر آغاز شده و تا ۲۲ این ماه ادامه دارد.این بورسیه‌های تحصیلی از سوی هند در حالی اعلام شده که از دسمبر ۲۰۲۲ دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی دانش آموزان دختر مسدود اند.