مهاجرت به بریتانیا به رغم اهداف برکسیت کمتر نشده است

از زمانی که بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، دولت‌های محافظه‌کار طرفدار برکسیت متعهد شده‌اند تا درباره مهاجرت سخت‌گیری‌های بیشتری انجام دهند، اما آمار و ارقام چیز دیگری می‌گوید.