ملل متحد به ایران: انگشتان هشت فرد محکوم به دزدی را قطع نکنید

ملل متحد به ایران: انگشتان هشت فرد محکوم به دزدی را قطع نکنید
ملل متحد امروز ۲۲ جون (اول سرطان) از ایران خواست تا طرح قطع انگشتان هشت زندانی را عملی نکند و مجازات جسمانی محکومین را پایان بخشد.