محکمه: حمله سال ۲۰۰۷ نیروهای هالندی در ارزگان غیرقانونی بود

دادگاهی در هالند روز چهارشنبه فیصله کرد که حمله راکتی سربازان این کشور بر یک مجتمع مسکونی در ماه جون ۲۰۰۷ در ولایت ارزگان افغانستان غیرقانونی بوده و باید به قربانیان غرامت پرداخت شود.