قصر سفید از توافق ترکیه برای پیوستن فنلند به ناتو استقبال کرد

قصر سفید از توافق ترکیه برای پیوستن فنلند به ناتو استقبال کرد
قصر سفید روز جمعه ۱۷ مارچ (۲۶ حوت) از تصمیم ترکیه برای توافق به پیوستن فنلند به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) استقبال کرد و از انقره خواست تا در مورد سویدن نیز تصمیم مشابهٔ بگیرد.