شمالي کوریا پر روسیې د وسلو پلورل ردوي

شمالي کوریا وايي، نه یې پر روسیې وسلې پلورلې او نه هم په راتلونکي کې د داسې کولو هوډ لري. د شمالي کوریا د امریکا له هغو رپوټونو وروسته دا څرګندونې کړې چې وايي، مسکو د وسلو زېرمو بیا ډکولو لپاره پیونګیانګ ته مخه کړې.