زلمی خلیل‌زاد: طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار می‌کنند

زلمی خلیل‌زاد: طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار می‌کنند
زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار می‌کنند که به گفته‌اش پیامد‌های ناگوار داشته است.