جیمز ویب ټېلېسکوپ د نپتون زړه راښکونکي انځورونه خپاره کړي

د جیمز ویب فضايي ټېلېسکوپ چې وروستیو کې فضا ته توغول شوی و د نپتون حیرانوونکي انځورونه خپاره کړې دي.