برنامه جهانی غذا: نمی توانیم نیازمندان در افغانستان را تنها رها کنیم

برنامه جهانی غذا: نمی توانیم نیازمندان در افغانستان را تنها رها کنیم
برنامه جهانی غذا یکبار دیگر در مورد نیاز رسانیدن کمک‌های بشری به میلیون‌ها شهروند افغانستان تاکید کرده و گفته که نمی‌توانند که این کشور را تنها رها کنند.برنامه جهانی غذا روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به یک میلیارد دالر نیاز دارد تا میلیون‌ها خانواده افغان را در آستانه زمستان سخت از پرتگاه نجات دهد.به گفتۀ این سازمان، ناامنی، خشکسالی و بحران اقتصادی به افغانستان آسیب شدید رسانده است.پیش از این، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بنابر کمبود بودجه مجبور است تا کمک رسانی را به ده میلیون نفر در افغانستان متوقف کند.سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۲۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.