ایا سالم عقل په سالم بدن کې دی؟

ورزش پر روغتیا مثبتې اغېزې لري، په وجود کې د "ښه مزاج" او د هغو کیمیاوي موادو د لېرې کېدو لامل کېږي چې په فزیکي خوځښتونو سره پر روغتیا او رواني حالت اغېزې کوي. په وروستیو کې پر یو اعشاریه دوه میلیونو کسانو یوه څېړنه شوې چې ښيي ځینې ځانګړي فعالیتونه له رواني حالت سره مرسته کوي. څېړنې دا هم موندلې چې کومه کچه ورزش یا فعالیت ښې پایلې لرلای شي